Hur utbildar man sig till inredningsarkitekt?

På Konstfack i Stockholm studerar du inredningsarkitektur.

Utbildningen omfattar totalt 300 högskolepoäng. Den är uppdelad i en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Till det kan praktik väljas som en valbar kurs. Ladda ned info från Sveriges Arkitekter.

Antagning till utbildningen till inredningsarkitekt sker efter antagningsprov.

De formella kraven är att du ska ha fyllt 18 år senast under det kalenderår då studierna påbörjas.

Du ska även ha genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Läs mer om antagning på Konstfacks hemsida.

Konkurrensen om platserna är stenhård. Cirka 15 studenter antas sammanlagt varje år  Många har ett par års förberedande konstnärliga studier bakom sig. Fast det är inget krav.

Utbildningen innehåller mer av konstnärliga studier och mindre teknik än andra arkitektutbildningar.Inredning 2

 

På Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg finner du en mer allmän design-utbildning. Där kan du inrikta dig mot  inredningsarkitektur och rumsgestaltning.

 

Vad innebär yrket?
Som inredningsarkitekt arbetar du med rumsutformning och rumsfunktioner.

Ofta samarbetar du som inredningsarkitekt med arkitekten i ett och samma projekt, fast då arbetar ni i olika skalor.

Inredningsarkitekter kan även arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare.

Till inredningsarkitektens arbete hör bland annat akustik, belysning, materialkunskap. En del arbetar med utformning av offentliga miljöer, men även privata miljöer som inredning av privata hem. Andra formger möbler, fast få kan försörja sig och leva på det. De flesta kombinerar formgivning med att rita inredningar.

I Sverige finns det omkring 800 inredningsarkitekter. Av dem bedriver cirka hälften egen verksamhet. Övriga arbetar som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag.

Endast några få är kommunal- eller statsanställda.

 

Förväntad löneutveckling …
Efter cirka fem år i yrket ligger lönen på närmare 30 000 kronor då du är verksam i Stockholm.

Läs mer om löner för inredningsarkitekter på Lönestatisktik.se.

Inkomstutvecklingen ser troligtvis annorlunda ut för enskilda näringsidkare.